Teleprompter.rs

PREDSTAVA SE ZAVRŠAVA: Beli Preletačević mora na izbore sa pravim imenom ili da promeni ime?

rik

Republička izbora komisija sastvila je predlog zaključka kojim se nalaže da Beli Preletačević mora da prikupi novih 10.000 pravno valjanih potpisa i da dostavi uređen Sporazum o obrazovanju grupe. 

Zaključak RIK-a ima ukupno tri alineje. U trećoj alineji piše sledeće:

“(dostaviti) saglasnost za upotrebu ličnog imena Ljubiše Preletačevića u nazivu Grupe građana, overenu od strane javnog beležnika.”

Zvanični naziv grupe građana koja je predložila Luku Maksimovića nosi naziv “Ljubiša Preletačević Beli, Beli – Samo jako”.

Imajući u vidu to da je lik Ljubiša Preletačević fiktivan lik i da fizičko lice sa takvim imenom ne postoji, govoto je nemoguće dostaviti njegovu overenu saglasnost.

To znači da Beli Preletačević mora da osuje novu grupu građana sa svojim pravim imenom ili nekim drugim imenim ili da zakonskim putem promeni ime Luka Maksimović u Beli Preletačević.

PREDSTAVA SE ZAVRŠAVA: Beli Preletačević mora na izbore sa pravim imenom ili da promeni ime?

Sednica RIK-a još uvek traje i očekuje se da zaključak bude usvojen.